• Κωδικός :11044891

  Gold (Metallic) 3D Filament, ABS – 2.85 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044879

  Light Green 3D Filament, ABS – 1.75 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044889

  Light Green 3D Filament, ABS – 2.85 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044878

  Red 3D Filament, ABS – 1.75 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044888

  Red 3D Filament, ABS – 2.85 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044909

  Red 3D Filament, PLA – 2.85mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044883

  Silver (Metallic) 3D Filament, ABS – 1.75 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044893

  Silver (Metallic) 3D Filament, ABS – 2.85 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044877

  White 3D Filament, ABS – 1.75 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044887

  White 3D Filament, ABS – 2.85 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044880

  Yellow 3D Filament, ABS – 1.75 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT

 • Κωδικός :11044890

  Yellow 3D Filament, ABS – 2.85 mm


  ΟΕΜ :N/P/N
  Μοντέλα :3D FILAMENT